ΕΣΤΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Print

 

Γενικές Πληροφορίες

 Η ΕΣΤΙΑ είναι το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προηγμένες Υπηρεσίες Ψηφιακού Αποθετηρίου και Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» το οποίο και χρηματοδοτήθηκε από τη Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

Η ΕΣΤΙΑ αποτελεί την πλατφόρμα στην οποία η Βιβλιοθήκη διατηρεί, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και διαχέει δημόσια την ψηφιακή πνευματική παραγωγή του ιδρύματος σχεδιαζόμενη με τρόπο ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές απαιτήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για το λόγο αυτό, παρέχει υπηρεσίες αυτοαπόθεσης απευθυνόμενη τόσο στους φοιτητές όσο και στο ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητές. Το σύμπλεγμα των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ΕΣΤΙΑΣ έχουν ως τελικό σκοπό τη διατήρηση του υλικού, την επικοινωνία του περιεχομένου της στο ευρύ κοινό, αλλά και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας προσβασιμότητας σ’αυτό.

Ενώ η αρχική ΕΣΤΙΑ (2005-2015) είχε σχεδιαστεί κατά το Β’ΚΠΣ με βάση την πλατφόρμα Dspace για να καλύψει τις ανάγκες της επεξεργασίας και συντήρησης της γκρίζας βιβλιογραφίας (δηλ. πτυχιακές/μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές), η τεκμηρίωση των ποικίλων και διαφορετικών συλλογών (αρχείο Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, γκρίζα βιβλιογραφία, ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα, ιστορικοί χάρτες, περιοδικά κ.λπ.) με διαφορετικά σχήματα μεταδεδομένων, οδήγησαν στην επιλογή του λογισμικού ανοικτού κώδικα FEDORA.

Η ΕΣΤΙΑ υλοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH 2.0 ώστε να εξασφαλίζεται η ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο της συλλογής.

Η πολιτική πρόσβασης της ψηφιακής συλλογής της ΒΚΠ συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση.

Κατάθεση Τεκμηρίων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΚΠ η κατάθεση με συγκεκριμένες προδιαγραφές του ηλεκτρονικού αρχείου των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και των διδακτορικών διατριβών είναι υποχρεωτική. Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ομοιόμορφο περιβάλλον διαχείρισης πρέπει τα αρχεία που κατατίθενται να συμμορφώνονται με τη διάταξη που προτείνει η βιβλιοθήκη. Ο υποβάλλων υποχρεούται να καταθέσει ένα ενιαίας μορφής αρχείο κειμένου σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρέχονται παρακάτω στην ιστοσελίδα μας.

Πνευματικά δικαιώματα

Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραμένει ο συγγραφέας, δηλαδή ο διδάκτορας ή ο κάτοχος μεταπτυχιακού/πτυχιακού τίτλου, ή ο καθηγητής ο οποίος μέσα από την φόρμα κατάθεσης στοιχείων της εργασίας εκχωρεί στη Βιβλιοθήκη το δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της εργασίας του στο Διαδίκτυο, μέσω του ιδρυματικού αποθετηρίου.

estia

Είσοδος στην ΕΣΤΙΑ

 Συννημένα Αρχεία:
Διαδικασία Υποβολής Εργασιών
Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Είσοδος Γραμματείας - Βιβλιοθήκης στην εφαρμογή

Είσοδος φοιτητών (επιτρέπεται μόνο αν έχει προηγηθεί ειδοποίηση από τη γραμματεία του τμήματος)

Συνιστάται χρήση ενημερωμένων και σύγχρονων browser όπως Mozilla Firefox και Google Chrome.

Διακήρυξη του Βερολίνου

 

Copyright 2012 Βιβλιοθήκη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - ΕΣΤΙΑ.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free